שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים: אופציות פריזאיות וסימולציית מונטה קרלו

מאת: יוסי דקל רועי פולניצר

פורסם ב 02 ינו 2018 / אין תגובות