הערכת שווי חברה פרטית בגישת הנכס לצרכים חשבונאיים
הערכת שווי חברה פרטית בגישת הנכס לצרכים חשבונאיים
יוסי דקל ורועי פולניצר
הערכת שווי חברה פרטית בגישת הנכס לצרכים חשבונאיים