שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים: אופציות עם שיעורי ריביות המשתנים לאורך התקופה

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 19 נוב 2017 / אין תגובות