קביעת שווי הוגן למחירי העברה בין חברתיים ובין לאומיים

מאת: ליטל נאור ורועי פולניצר

פורסם ב 10 יונ 2018 / אין תגובות