מודלים פיננסיים ואינפלציוניים (IAS 39, AG-8, AG-7)

מאת: אילן קלמנוביץ' ורועי פולניצר

פורסם ב 07 מרץ 2018 / אין תגובות