הערכת שווי ערבויות פיננסיות וערבויות בעלים

מאת: אילן קלמנוביץ' רועי פולניצר

פורסם ב 25 מרץ 2018 / אין תגובות