הערכת שווי כלכלי של כתבי אופציות למנכ"ל

מאת: רחלי קוממי ורועי פולניצר

פורסם ב 15 ינו 2018 / אין תגובות