גיבוש שיעורי היוון/ניכיון מתוך מודלים מונחי-שווי 

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 03 אפר 2016 / אין תגובות