פיצול רכיבי אקוויטי ומכשירי הון/התחייבות מורכבים (PWERM / CCM / OPM)

מאת: ליטל נאור ורועי פולניצר

פורסם ב 16 אפר 2018 / אין תגובות