שווי הוגן בסיכון – Value at Riskׂ) VaR)

מאת: אריאל ברקי ורועי פולניצר

פורסם ב 22 פבר 2018 / אין תגובות