אינדיקציות שווי לחברה: גישת ה- DDM

מאת: אילן קלמנוביץ' ורועי פולניצר

פורסם ב 13 נוב 2016 / אין תגובות