תקינת כח אדם ותכנון של המשאב האנושי – כלים להתייעלות ושיפור הפריון

מאת: רתם ירקוני

פורסם ב 30 מאי 2018 / אין תגובות