אקטואריית סיכונים פנסיוניים: ביטוח אובדן כושר עבודה
אקטואריית סיכונים פנסיוניים: ביטוח אובדן כושר עבודה
יוסי דקל ורועי פולניצר
אקטואריית סיכונים פנסיוניים: ביטוח אובדן כושר עבודה
מבט על תרבות פתוחה
מבט על תרבות פתוחה
דליסה אלכסנדר
מבט על תרבות פתוחה