ניתוח דוחות כספיים וחישוב יחסים פיננסיים: ניתוח אחוזי וניתוח יחסים
ניתוח דוחות כספיים וחישוב יחסים פיננסיים: ניתוח אחוזי וניתוח יחסים
רחלי קוממי ורועי פולניצר
ניתוח דוחות כספיים וחישוב יחסים פיננסיים: ניתוח אחוזי וניתוח יחסים