האם יש נוסחה מתמטית להצלחה כלכלית?
האם יש נוסחה מתמטית להצלחה כלכלית?
ליאור עילם
האם יש נוסחה מתמטית להצלחה כלכלית?