יוצרים מציאות: חדשנות בהמחשה
יוצרים מציאות: חדשנות בהמחשה
שי זביב ואילן גנני
יוצרים מציאות: חדשנות בהמחשה
"בגדי המלך החדשים בפרויקטים"
"בגדי המלך החדשים בפרויקטים"
ירדן קינן
"בגדי המלך החדשים בפרויקטים"
ד"ר ביל כהן על הכנס לניהול חדשנות
ד"ר ביל כהן על הכנס לניהול חדשנות
מערכת "סטטוס"
ד"ר ביל כהן על הכנס לניהול חדשנות