הערכות שווי וניתוח סיכונים לדוח גלאי 2 (רגישות, VaR)
הערכות שווי וניתוח סיכונים לדוח גלאי 2 (רגישות, VaR)
ליטל נאור ורועי פולניצר
הערכות שווי וניתוח סיכונים לדוח גלאי 2 (רגישות, VaR)