אבולוציה לקראת רבולוציה בתפיסת הלקוח
אבולוציה לקראת רבולוציה בתפיסת הלקוח
נורית ארגז-שביט
אבולוציה לקראת רבולוציה בתפיסת הלקוח
משפטנים ישראלים בדרך לארה"ב
משפטנים ישראלים בדרך לארה"ב
הילה עובדיה-אקרמן
משפטנים ישראלים בדרך לארה"ב