אמידת שיעור הריבית התוספתי לחוכר לפי תקן 16 IFRS
אמידת שיעור הריבית התוספתי לחוכר לפי תקן 16 IFRS
רועי פולניצר
אמידת שיעור הריבית התוספתי לחוכר לפי תקן 16 IFRS
כנס Red Hat Forum Israel 2018  
כנס Red Hat Forum Israel 2018  
רני רוגל
כנס Red Hat Forum Israel 2018