שני מינויים בכירים ב-moblin
שני מינויים בכירים ב-moblin
ורד גלזר זילברשטיין
שני מינויים בכירים ב-moblin
חווית צפייה אחרת
חווית צפייה אחרת
מיכל דרעי-וימן
חווית צפייה אחרת
לחשוב מחוץ לקופסא תוך עמידה בנהלים וסטנדרטים
לחשוב מחוץ לקופסא תוך עמידה בנהלים וסטנדרטים
בעז נחמד וג'נטה חבקוק
לחשוב מחוץ לקופסא תוך עמידה בנהלים וסטנדרטים