המטרה - לא להרגיש את השירות פנימי
המטרה - לא להרגיש את השירות פנימי
בעז נחמד
המטרה - לא להרגיש את השירות פנימי
"מיהו אקטואר?"
"מיהו אקטואר?"
רועי פולניצר ונועם בלזברג
"מיהו אקטואר?"