חברת טבע, חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה מסוג CDS ואקטואריית סיכוני אשראי
חברת טבע, חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה מסוג CDS ואקטואריית סיכוני אשראי
דויד מור ורועי פולניצר
חברת טבע, חישוב שווי הוגן לעסקת החלפה מסוג CDS ואקטואריית סיכוני אשראי