תגמול הבכירים: תמורה בעד תרומה

מאת: רו"ח קרן קיבוביץ ויעל מילבאור

פורסם ב 29 מרץ 2016 / אין תגובות