שווי הוגן אופציות ריאליות: סיכום ודוגמא מספרית

מאת: יעקב אשד ורועי פולניצר

פורסם ב 16 נוב 2016 / אין תגובות