"מהו חישוב אקטוארי?": כתבה מס' 2 בסדרה

מאת: רועי פולניצר ונועם בלזברג

פורסם ב 29 אפר 2015 / 2 תגובות