הערכת שווי אופציות פיננסיות ופוזיציות נגזרים מורכבות

מאת: דויד מור ורועי פולניצר

פורסם ב 21 אוג 2018 / אין תגובות