הסתיים שלב הגשת העבודות לתחרות מצוינות בשירות וחווית לקוח של המרכז הישראלי לניהול (המי"ל) לשנת 2017

מאת: אורית בלום

פורסם ב 30 מרץ 2017 / אין תגובות