KLA-Tencor ישראל תרמה מלגות ל-37 סטודנטים להנדסת  חשמל ואלקטרוניקה, מדעי המחשב ופיזיקה באוניברסיטת ת"א

מאת: ורד גלזר זילברשטיין

פורסם ב 16 מאי 2016 / אין תגובות