InnoBa: Sustainable Innovation Office Workshop – "משרדים ״ירוקים

הקמת משרד ״ירוק״ אינה טובה רק לסביבה, אלא גם דרך טובה לשפר את בריאות העובדים ולהוזיל עלויות לארגון שלך