as"אנשים רוצים שיהיו להם את המידע והכלים הטכנולוגיים לנהל את מצבם הבריאותי ומצפים שנספק להם אותם"

מאת: טל ענתבי

פורסם ב 21 מאי 2019 / אין תגובות