שווי הוגן אופציות ריאליות: אופציות דחייה

מאת: יעקב אשד ורועי פולניצר

פורסם ב 18 אוק 2016 / אין תגובות