שווי אופציה המשובצת בהסכם הלוואה ורכישת מניות (שווי הוגן אופציות משובצות חלק ג' )

מאת: יעקב אשד ורועי פולניצר

פורסם ב 23 אוג 2016 / אין תגובות