מסגרת להערכת שווי אג"ח COCO:  איגרות חוב המירות מותנות

מאת: רועי פולניצר ודוד מור

פורסם ב 10 פבר 2016 / אין תגובות