שינוי במודל העסקי הנעשה במהלך יצוא תעשייתי לחו"ל

מאת: ישראל ציגלמן

פורסם ב 17 מרץ 2015 / אין תגובות