שווי הוגן נגזרים משובצים (Embedded Derivatives)

מאת: אילן קלמנוביץ' ורועי פולניצר

פורסם ב 27 פבר 2018 / אין תגובות