שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים: ניתוח משך החיים הצפוי ואפקט הדילול

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 24 דצמ 2017 / אין תגובות