שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים: אי סחירות של אופציות

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 19 דצמ 2017 / אין תגובות