שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים: אופציות עם תקופות חסימה (Blackout Periods)

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 09 דצמ 2017 / אין תגובות