שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים: אופציות עם תשואות דיבידנד המשתנות לאורך התקופה

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 06 דצמ 2017 / אין תגובות