שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים: הגישה הישנה להערכת שווי כלכלי של כתבי אופציות לעובדים

מאת: יעקב אשד ורועי פולניצר

פורסם ב 03 ינו 2017 / אין תגובות