שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים: אופציות עם סטיות תקן המשתנות לאורך התקופה

מאת: רועי ]ולניצר

פורסם ב 26 נוב 2017 / אין תגובות