שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים: אופציות עם שיעורי חילוט

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 07 נוב 2017 / אין תגובות