שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים: תוכנה להערכת שווי של כתבי אופציות לעובדים

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 05 מרץ 2017 / אין תגובות