שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים

מאת: יעקב אשד ורועי פולניצר

פורסם ב 24 פבר 2017 / אין תגובות