שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים ומנהלים: סוגיות חשבונאיות

מאת: יעקב אשד ורועי פולניצר

פורסם ב 29 דצמ 2016 / אין תגובות