שווי הוגן אופציות ריאליות: מודלים להערכת שווי אופציות

מאת: יעקב אשד ורועי פולניצר

פורסם ב 27 ספט 2016 / אין תגובות