שווי הוגן אופציות ריאליות: אופציית הרחבה / מאמר מס' 3 בסדרה

מאת: יעקב אשד ורועי פולניצר

פורסם ב 02 נוב 2016 / אין תגובות