קיזוז הפסדים

מאת: אורלי בלאו-מזין, עו"ד ורו"ח וארז בוקאי, רו"ח

פורסם ב 07 מאי 2007 / אין תגובות