ציון פולניצר לאמידת דירוג האשראי הסינטטי/הפנימי של חברה ישראלית

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 12 מרץ 2017 / אין תגובות