פתרון ניהול הזיהוי של חברת CA Technologies זכה בפרס יוקרתי של SC Magazine

מאת: איריס ויינשטיין

פורסם ב 20 מאי 2015 / אין תגובות