פרופ' יוסף אגסי – היה איש וראו: איננו עוד

פרופ' יוסף אגסי : 1927-2023