פרופ' דוד פסיג: מברית גורל לברית ייעוד שתבטיח את עתידה של ישראל

על שני האתגרים הגדולים של ישראל – הסכסוך בחוץ והסכסוך בפנים