על וירוס הקורונה – מזווית של ניהול משברים

בימים טרופים אלה ההישרדות חשובה מן ההתייעלות!!!