ניהול עובדים מהבית בדרך שמביאה לתוצאות

דווקא בעתות משבר, כאשר צריך לפעול במהירות ולמזער נזקים יש צורך באיתור הזדמנויות