ניהול ועידוד החשיבה היצירתית בארגונים

מאת: בעז נחמד וג'נטה חבקוק

פורסם ב 10 מאי 2015 / אין תגובות