נוסחת פולניצר לאמידת סטיית התקן של שיעורי התשואה על נכסי החברה

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 20 פבר 2017 / אין תגובות