משלוח התקבל ניזוק? מחברת הביטוח מתקבל כיסוי חלקי בלבד!

מאת: משה יחזקאל

פורסם ב 12 אוג 2015 / אין תגובות