מחויבות אקטוארית בגין הטבות לעובדים בהתאם ל- IAS19

מאת: רועי פולניצר

פורסם ב 11 אוק 2018 / אין תגובות