מודל פולניצר-בלס לחילוץ שיעור האינפלציה הצפויה בשוק ההון בדרך מיסויית

מאת: רועי פולניצר ועומר בלס

פורסם ב 08 מרץ 2022 / אין תגובות